english - français - nederlands   |   ga terug naar:   
 
 

Heet van de naald

 

 
 

06/02/2014
Standpunt USS over de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor KMO-werkgevers

 

Met de Wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013 werd aan de Regering de mogelijkheid geboden om de structurele vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing te verhogen voor KMO-werkgevers (IPA-korting).
De bestaande IPA-korting van 1 % wordt vanaf 1 januari 2014 voor de KMO-sector verhoogd tot 1,12 %.

Om deze korting toe te passen zijn er grote onduidelijkheden. De Unie van Erkende Sociale Secretariaten (USS) heeft herhaaldelijk gepleit voor de praktische haalbaarheid van deze maatregel en voorstellen bezorgd aan alle betrokken partijen.

Door het uitblijven van duidelijke richtlijnen vanuit de overheid, heeft de USS een standpunt ingenomen voor de praktische toepassing er van.


 

» lees verder

 
 
SOFIBO

 

 
Benaming: SOFIBO
Straat & nr.: Kleine Laan 29
Postcode: 9100
Gemeente: Sint-Niklaas
Telefoon: 03/760 15 80
Fax: 03/760 15 85
Website: http://www.sofibo.be
Uniek nummer: 870
 
« ga terug
» USS - Unie van erkende sociale secretariaten
   Rue d'Accolay straat 40 - 1000 Brussel
   T. 02/230.27.23 - F. 02/230.14.57 uss@synergie4.be
Aansprakelijkheid     Copyright DMenP