english - français - nederlands   |   ga terug naar:   
 
 

Heet van de naald

 

 
 

17/11/2014
Regionalisering van de RSZ-kortingen loopt nu al fout

 

BRUSSEL – De werkgevers in ons land mislopen de RSZ-korting voor het 3e kwartaal 2014 waar ze recht op hebben. Fouten in de Kruispuntbank Ondernemingen leiden tot problemen bij de RSZ om de doelgroepverminderingen te kunnen toepassen.

 

» lees verder

 
 
Nieuwsbericht

 

01/10/2013 - Gelegenheidsarbeid horeca


De Unie van Erkende Sociale Secretariaten (USS) laat weten dat de nieuwe maatregelen die vanaf vandaag in voege treden voor gelegenheidswerk in de horecasector nog heel wat risico op fouten inhouden. Het federale parlement stemde deze nieuwe reglementering nog niet zodat, bij gebrek aan publicatie in het Belgisch Staatsblad, alle actoren die deze maatregelen vanaf vandaag toepassen dit eigenlijk doen in een situatie van rechtsonzekerheid. De sociaal secretariaten vragen de overheid dan ook om snel het nodige te doen zodat deze nieuwe maatregelen kaderen in een definitieve wettelijke context.

 

Nieuwe maatregelen voor gelegenheidsarbeid in de horeca
In het kader van het relanceplan voor de horecasector besliste de federale regering in de zomer van 2012 voor een aantal nieuwe maatregelen voor de gelegenheidswerkers in de horeca, alsook voor een structurele vermindering van de patronale lasten. Meer dan een jaar later worden een aantal nieuwe maatregelen in de horecasector van kracht.

In de nieuwe reglementering zoals deze per 1 oktober 2013 van kracht is, heeft de horeca-ondernemer vanaf vandaag de keuze tussen een uur- en een dagforfait wanneer hij/zij de dimona-aangifte invult voor de gelegenheidswerker. Deze laatste heeft voortaan recht op een maximum aantal dagen gelegenheidswerk in de horeca (50 per jaar). Wanneer de horecaondernemer, die zelf beschikt over een contingent van 100 dagen gelegenheidswerk per jaar, kiest voor het uurforfait bij de aangifte, dan moeten exact begin- en einduur worden vermeld; bij dagforfait moet enkel het beginuur worden vermeld, maar moet het register voor werktijdregeling worden ingevuld. Een administratief vrij complexe kwestie dus.


Sociaal secretariaten: situatie van rechtsonzekerheid houdt risico’s in
Gezien de complexiteit van deze nieuwe reglementering en het administratieve meerwerk dat deze met zich brengt, zullen veel horecaondernemers rekenen op hun sociaal secretariaat voor het in orde brengen van deze technisch moeilijke aangifte. Ondanks de situatie van rechtsonzekerheid op de dag waarop de nieuwe maatregelen van kracht worden, zullen de sociaal secretariaten de werkgevers in de horeca uiteraard bijstaan voor de correcte invulling van de complexe aangiftes van gelegenheidswerkers.

 

De USS wenst evenwel te wijzen op de risico’s die de huidige situatie van rechtsonzekerheid met zich brengt: ‘Zolang het federale parlement deze nieuwe maatregelen niet gestemd heeft en de reglementering niet werd gepubliceerd in het Staatsblad, kan het toepassen van de nieuwe reglementering problemen met zich brengen,’ aldus Jos Gijbels, Directeur van de USS.
 

‘Wanneer in de huidige situatie iets verkeerd gaat, wie is dan verantwoordelijk hiervoor?’ vraagt hij zich verder af. ‘Wij vinden de situatie waarin een reglementering al van kracht wordt zonder dat deze gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op z’n minst eigenaardig’, vervolgt Gijbels. ‘Wij roepen de overheid dan ook op om zo snel mogelijk een einde te maken aan deze situatie van rechtsonzekerheid en de nodige stappen te ondernemen. Alle actoren hebben in deze situatie het nodige gedaan opdat de nieuwe maatregelen die technisch zeer complex zijn, administratief zouden kunnen worden ingezet vanaf vandaag, maar het blijft een abnormale situatie waarin het risico op fouten groot blijft,’ aldus Gijbels.
 

De USS vindt de huidige situatie van rechtsonzekerheid verre van ideaal en is van oordeel dat de betrokken partijen sneller de juiste stappen hadden moeten ondernemen om de deadline van 1 oktober 2013 te halen; de Unie roept alle betrokken overheidsinstanties dan ook op om zo snel mogelijk deze moeilijke situatie uit de wereld te helpen.
 

 

« ga terug

» USS - Unie van erkende sociale secretariaten
   Rue d'Accolay straat 40 - 1000 Brussel
   T. 02/230.27.23 - F. 02/230.14.57 uss@synergie4.be
Aansprakelijkheid     Copyright DMenP