• 01.03.2019
  In dialoog met de overheid
  terug
  next
 • 01.01.2021
  USS behartigt de gemeenschappelijke belangen van zijn leden
  terug
  next

Het Parlement heeft op donderdag 29 september 2022 de Wet houdende diverse arbeidsbepalingen (Arbeidsdeal) goedgekeurd.

Artikel 73 van de wet zegt:
§ 3. De sociale verzekeringsfondsen bedoeld in artikel 20 van het koninklijk besluit nr. 38, alsook de sociale secretariaten, informeren elk van de partijen bij de arbeidsrelatie op nuttige wijze over de bepalingen van titel XIII.

De erkende sociale secretariaten hebben een informatieplicht ten opzichte van de partijen van de arbeidsrelatie. Het gaat niet om een actieve informatieplicht in elk individueel geval. Zoals verduidelijkt door de Minister van Werk tijdens de besprekingen op 28 september 2022 van het wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen in de commissie sociale zaken (https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2810/55K2810006.pdf), voldoen de sociale secretariaten aan de informatieplicht door algemene uitleg te verschaffen op een publiek toegankelijke website, en daarbij te verwijzen naar de relevante informatie die de overheid ter beschikking stelt op deze en de hierboven vernoemde websites.

Tekst te voorzien op website:

“De wetgever heeft de principes vastgelegd voor de beoordeling van het sociaal statuut waarin beroepsactiviteiten worden verricht, hetzij als werknemer met een arbeidsovereenkomst, hetzij als zelfstandige.
Wanneer de aard van een arbeidsrelatie niet duidelijk is, kunnen de partijen van deze relatie ze voorleggen aan de administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie, opgericht binnen de FOD Sociale Zekerheid. Deze commissie is ermee belast beslissingen te nemen aangaande de kwalificatie van een arbeidsrelatie. U vindt meer informatie over deze commissie op hun website Commissie Arbeidsrelaties (belgium.be) (https://www.commissionrelationstravail.belgium.be/nl/index.htm).
Meer informatie over de arbeidsovereenkomsten kan u vinden op de website van de FOD WASO via https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten en op de website van de sociale zekerheid https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/persons/rules.html#h20

>