• 01.03.2019
  In dialoog met de overheid
  terug
  next
 • 01.01.2021
  USS behartigt de gemeenschappelijke belangen van zijn leden
  terug
  next

Wat is een sociaal secretariaat?

Een erkend sociaal secretariaat is een erkende dienstverrichter die in eerste instantie de loonadministratie doet ten behoeve van de werkgever. Daarnaast staat het erkend sociaal secretariaat in voor de inning van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing en zorgt ze voor een doelgerichte en kwaliteitsvolle informatieoverdracht naar de Belgische Overheid in naam en voor rekening van haar klanten/werkgevers.

De erkende sociale secretariaten:

 • berekenen maandelijks de lonen en geven informatie voor het uitbetalen ervan
 • doen de
  • aangifte en berekenen de bijdragen aan de sociale zekerheid en belastingen
  • aangifte om de bedrijfsvoorheffing te berekenen
 • innen en storten de sociale zekerheidsbijdragen door (zowel het aandeel van de werkgever als dat van de werknemer) aan de RSZ.
 • innen en storten de bedrijfsvoorheffing door aan de fiscus
 • verzamelen en maken alle gegevens over, nodig voor de opening van de persoonlijke rechten van elke werknemer in alle sectoren van de sociale zekerheid.
 • geven het sociaal risico door dat zich heeft voorgedaan
 • houden het unieke werkgeversdossier bij
 • informeren de werkgever over zijn plichten
>