• 23.05.2019
  Activiteitenverslag 2018
  terug
  next
 • 01.03.2019
  Memorandum verkiezingen 2019
  terug
  next
 • 17.01.2019
  Foto's nieuwjaarsreceptie
  terug
  next
 • 01.01.2019
  USS behartigt de gemeenschappelijke belangen van zijn leden
  terug
  next

Dossiers

Binnen het regeerakkoord zijn er een heel aantal zaken opgenomen die een directe impact hebben op de werking van de sociale secretariaten. Vele van deze maatregelen moeten zij in de praktijk uitvoeren. Denken we maar aan de indexsprong, werkbonus, vermindering bedrijfsvoorheffing startende ondernemingen, flexijobs, …

De USS merkt daarbij op dat bepaalde maatregelen zeer snel in de praktijk omgezet moeten worden terwijl er vaak nog onduidelijkheid heerst over berekeningsbasissen en rekenregels. Voor de USS blijft rechtszekerheid van groot belang zodat de garantie kan gegeven worden dat maatregelen op een uniforme en rechtszekere manier kunnen toegepast worden en de lonen juist berekend kunnen worden. Zo worden discussies tussen werknemers en werkgevers en dure rechtzettingen achteraf vermeden.

>