• 01.03.2019
  In dialoog met de overheid
  terug
  next
 • 01.01.2021
  USS behartigt de gemeenschappelijke belangen van zijn leden
  terug
  next

Gebrekkige fiscale reglementering voor de bedrijfswagens treft opnieuw 400.000 werknemers.

Voor de werknemers met bedrijfswagens moeten de sociale secretariaten maandelijks een fiscaal voordeel berekenen waar bedrijfsvoorheffing op wordt ingehouden. Dit voordeel alle aard beïnvloedt het nettoloon. De CO2 coëfficiënt is een belangrijke factor in de berekening van het fiscaal voordeel en dus ook in de berekening van het juiste maandelijkse nettoloon. De Regering besliste vorig jaar dat deze berekeningswijze elk jaar kan aanpast worden op basis van de globale evolutie van de CO2 uitstoot van het nationale bedrijfswagenpark.


Maar de nieuwe coëfficiënt voor het berekenen van het voordeel vanaf januari 2013 is nog altijd niet gekend. Het gevolg is dat honderdduizenden herberekeningen zullen moeten gebeuren voor de werknemers met een bedrijfswagen. Nu al weten we dat de lonen van januari en februari zullen moeten herrekend worden.  De kosten worden nu al geraamd op een bedrag tussen 4 en 8 miljoen euro. De kost voor de Overheid voor de niet ontvangen bedrijfsvoorheffing is ons onbekend, maar zal omvangrijk zijn en zal verder toenemen bij het nog langer ontbreken van de gegevens.
Een bijkomend, maar niet onbelangrijk gevolg is, dat dit zal leiden tot frustraties bij werknemers met een bedrijfswagen. Hun nettoloon kan moeten bijgestuurd worden in negatieve zin, en dit retroactief. We mogen er immers van uitgaan dat de Overheid, in zijn zoektocht naar nieuwe inkomsten, een nieuwe coëfficiënt zal bepalen waardoor het voordeel van alle aard zal stijgen.
Jos Gijbels, Algemeen Directeur van de USS, pleit dan ook voor een aanpassing van de wetgeving opdat deze coëfficiënten al in december, voor het nieuwe jaar begint, bekend kunnen gemaakt worden.

>