• 01.03.2019
  In dialoog met de overheid
  terug
  next
 • 01.01.2021
  USS behartigt de gemeenschappelijke belangen van zijn leden
  terug
  next

Regionalisering van de RSZ-kortingen loopt nu al fout

Door de zesde staatshervorming zijn de gewesten sinds 1 juli 2014 verantwoordelijk voor het beleid inzake toekennen van kortingen op de RSZ voor doelgroepen die zij wensen. De sociale secretariaten helpen de werkgevers bij het berekenen van deze kortingen. Om deze kortingen te kunnen toepassen moet het sociaal secretariaat weten in welk gewest de werkgever actief is. Dit gebeurt op basis van de vestigingseenheid zoals die gekend is in de Kruispuntbank voor de Ondernemingen (KBO). De USS stelt echter vast dat deze gegevens in de KBO-databank onvolledig of onjuist zijn. Daarom hebben de RSZ en de sociale secretariaten samen grote inspanningen geleverd om de eerste soort problemen (onvolledige gegevens) op te lossen. Er zijn echter nog een reeks problemen die de sociale secretariaten zelf niet kunnen rechtzetten en waarbij ze afhankelijk zijn van de helpdesk van de KBO. En de KBO ziet zich niet in staat om deze problemen op te lossen omdat het gaat over “oude problemen en historische fouten”. Dit maakt dat bepaalde werkgevers voor het 3e kwartaal 2014 het recht op de doelgroepvermindering voor hun werknemers wordt geweigerd. Bijgevolg verliezen de werkgevers hun aansporing om jongere of oudere werkzoekenden aan te werven. Deze situatie is onaanvaardbaar. De USS roept de Federale Minister van Economie, bevoegd voor de KBO, alsook zijn regionale collega’s bevoegd voor Werk op om spoedig tot een oplossing te komen. De sociale secretariaten zijn alvast bereid om samen met de verantwoordelijken een oplossing te bespoedigen.

>