• 01.03.2019
  In dialoog met de overheid
  terug
  next
 • 01.01.2021
  USS behartigt de gemeenschappelijke belangen van zijn leden
  terug
  next

Deadline nadert voor werkgevers van 180.000 werknemers met papieren maaltijdcheques

BRUSSEL – Vanaf 1 oktober 2015 kunnen werkgevers geen papieren maaltijdcheques meer bestellen. Op dat tijdstip moeten dus alle werkgevers overgeschakeld zijn van het papieren naar het elektronisch systeem. Nochtans heeft 25% van de werkgevers (ongeveer 16.400) de overschakeling nog niet gemaakt. Als zij niet tijdig overschakelen dreigen 180.000 werknemers in een moeilijke situatie te komen. De USS (Unie Sociale Secretariaten) roept daarom de werkgevers op om nu tijdig over te schakelen naar de elektronische maaltijdcheques.

Einde van de papieren maaltijdcheque
Op 1 januari 2016 verdwijnt de papieren maaltijdcheque. Dit werd in 2014 gezamenlijk beslist door de sociale partners en per KB door de regering bevestigd. De laatste papieren maaltijdcheques die aan de werknemer overhandigd worden, hebben betrekking op prestaties van september 2015. Deze zijn slechts geldig tot 31 december 2015. Een werkgever kan maaltijdcheques bestellen via zijn sociaal secretariaat of rechtstreeks bij een uitgever. De leveranciers van maaltijdcheques en de sociale secretariaten kunnen vanaf 1 oktober 2015 geen nieuwe bestellingen voor papieren maaltijdcheques meer aanvaarden voor de prestaties na de maand september.


Sociale secretariaten en uitgevers zijn klaar
Sinds 2011 kunnen werkgevers beslissen om maaltijdcheques in elektronische vorm te krijgen. De sociale secretariaten bieden dus al langer het systeem van elektronische maaltijdcheques aan. Zij werken hiervoor nauw samen met VIA (Vouchers Issuers Association), die de belangen behartigt van de drie uitgevers van maaltijdcheques (Edenred, Monizze en Sodexo). Deze bevestigen al drie jaar actief met de overschakeling bezig te zijn en helemaal klaar te zijn om de laatste bedrijven te begeleiden naar een volledige digitalisering van de maaltijdcheques. Het is nu aan de werkgevers om de laatste stap te zetten richting volledige overstap en contact op te nemen met hun sociaal secretariaat of uitgever. Meer dan 180.000 werknemers dreigen in een moeilijke situatie te komen indien hun werkgever niet tijdig overstapt van de papieren naar de elektronische versie.


Gebruik elektronische maaltijdcheque in stijgende lijn
De laatste drie jaar kende het gebruik van elektronische maaltijdcheques een spectaculaire stijging. Op 31 maart 2015 boden 43.199 werkgevers (65,85%) de elektronische maaltijdcheque aan, goed voor 1.470.831 (88,34%) werknemers. Dit is een groot verschil met de voorgaande jaren. Eind 2014 boden 34.185 (52,11%) werkgevers elektronische maaltijdcheques aan ten opzichte van 15.524 (23,66%) eind 2013. In 2012 werkten nog maar 7.137 (10,88%) met de elektronische versie. Bovendien zijn vandaag reeds meer dan 15.000 handelaars aangesloten bij het netwerk van de uitgevers van elektronische maaltijdcheques. De werknemers kunnen hun elektronische maaltijdcheques dus gebruiken bij een zeer ruim en gediversifieerd aantal handelszaken in de grootdistributie, kleinhandel en Horeca.

Waar eind maart 35% van de werkgevers de overstap nog niet gemaakt had, zitten we op vandaag aan 25%. De werkgevers beseffen het belang van de overstap dus maar vooral kleine KMO’s wachten af. De USS roept deze groep van late beslissers op om zo snel mogelijk werk te maken van een overstap.


Mooi voorbeeld van administratieve vereenvoudiging
De overgang van papieren maaltijdcheques naar een enkelvoudig elektronisch systeem is kostenbesparend en zorgt voor een vermindering van administratieve lasten voor werkgevers. De DAV (Dienst Administratieve Vereenvoudiging) rekende uit dat de potentiële lastendaling – indien alle maaltijdcheques elektronisch worden –  € 94.185.114 per jaar bedraagt. (€ 12.880.295 voor werkgevers, € 67.580.668 voor de handelaars en € 13.724.151 voor de werknemers. Zowel voor werknemers als werkgevers is het elektronisch systeem zeer gebruiksvriendelijk en veilig. Het zorgt voor een snellere uitbetaling en minder vervallen cheques. Ook de handelaars zien een daling in hun kosten en een snellere terugbetaling binnen de 48 uur. VIA geeft aan dat de reeds overgeschakelde klanten zeer tevreden zijn van het netwerk aan leveranciers waar de elektronische kaart kan gebruikt worden, zowel in grote als kleine distributie.

>