• 22.01.2018
  Foto's nieuwjaarsreceptie
  terug
  next
 • 28.06.2016
  USS behartigt de gemeenschappelijke belangen van zijn leden
  terug
  next
 • 18.07.2017
  Activiteitenverslag 2016
  terug
  next

USS lunch met de heer Kris Peeters, Vice-eersteminister en minister van Werk

Voor de vierde USS-lunch mocht de Unie van Sociale Secretariaten de Vice-eersteminister en minister van Werk, Kris Peeters, ontvangen. Als Vice-eersteminister speelt hij een belangrijke verbindende rol tussen de Regering en de meerderheidspartijen maar het is vooral zijn inhoudelijke bevoegdheid Werk waar onze grootste interesse naar toe gaat en die wij vanuit de Unie Sociale Secretariaten van zeer nabij opvolgen. 

Tijdens de lunch kwam het initiatief "Werkbaar Wendbaar Werk" uitvoerig aan bod en kregen de aanwezigen meer informatie over de toekomstige flexibilisering van het arbeidsrecht. De vraag vanuit de USS voor administratieve vereenvoudiging en rechtszekerheid bij de uitvoering van diverse overheidsmaatregelen werd door de Vice-eersteminister goed begrepen. De USS wenst alvast in de toekomst samen met de regering na te denken over de gemeenschappelijke uitdagingen en te bekijken welke meerwaarde de USS kan aanbieden om o.a. de realiseerbaarheid van bepaalde toekomstige maatregelen in de praktijk af te toetsen. 

>