• 01.03.2019
  In dialoog met de overheid
  terug
  next
 • 01.01.2021
  USS behartigt de gemeenschappelijke belangen van zijn leden
  terug
  next

Werkvloerbezoeken van de FOD FIN bij SD Worx (16/11/2016), Securex (23/11/2016) en Sodibe (29/11/2016)

In november heeft de FOD FIN een werkvloerbezoek gebracht aan een aantal van onze leden (SD Worx, Securex en Sodibe).

Deze bezoeken kaderen in het FOROS-project. Dit project tussen de FOD FIN en de USS liep in 2014 en had als doel om te komen tot eenvoudige, transparante, flexibele en toekomstgerichte data-uitwisseling tussen de sociale secretariaten en de FOD FIN. Alle aspecten van de bedrijfsvoorheffing werden hiervoor herbekeken en realistische verbetervoorstellen werden aangebracht om te komen tot een optimalisatie van de processen zodat dit een meerwaarde was voor beide partijen.

In het gezamenlijke actieplan dat ter afsluiting werd voorgesteld werd beslist om wederzijdse werkbezoeken te organiseren tussen de teams bedrijfsvoorheffing van de AAII (Algemene Administratie van de Inning en de Invordering) van de FOD FIN en de sociale secretariaten. Op die manier leren beide kanten van elkaars werkwijzen en de bijhorende mogelijkheden en beperkingen. De bezoeken dragen tevens bij aan een betere verstandhouding en een vlottere afhandeling van dossiers.

>