• 01.03.2019
  In dialoog met de overheid
  terug
  next
 • 01.01.2021
  USS behartigt de gemeenschappelijke belangen van zijn leden
  terug
  next

Oprichting van centra ‘Particulieren’ en ‘Kleine en Middelgrote Ondernemingen’ bij de FOD Financiën

De USS ontving volgend bericht van FODFIN:

Binnen de FOD Financiën hervormt de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) zijn diensten. De AAFisc wordt een doelgroepgerichte in plaats van een materiegerichte organisatie. Daarvoor zijn de 3 Administraties Particulieren, Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Grote Ondernemingen gevormd.

Na de oprichting van het Nationaal Centrum Opsporingen op 1 januari 2015 en van de centra Grote Ondernemingen op 1 juli 2015 heeft AAFisc op 1 januari 2016 13 Centra ‘Particulieren’, 14 Centra ‘Kleine en Middelgrote Ondernemingen’, het Polyvalent Centrum Eupen en het Centrum Buitenland opgericht.

Binnen die centra startten op 1 januari de diensten voor de controle en de geschillenbehandeling. Het beheer van de dossiers gebeurt nog tot 1 juli 2016 door de bestaande diensten. Het belastingkantoor waar u terecht kunt met vragen over uw dossier verandert voorlopig dus niet.

AAFisc wil met deze reorganisatie een dienstverlening op maat van de specifieke doelgroepen particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen garanderen. De volgende centra zijn daarvoor opgericht:

Centra Particulieren

De 13 Centra ‘Particulieren’ behandelen de dossiers personenbelasting van natuurlijke personen die inwoner zijn van België. Dat zijn bijvoorbeeld:

 • Loontrekkenden
 • Gepensioneerden
 • Bedrijfsleiders
 • Natuurlijke personen die een ondernemingsnummer hebben zonder actieve btw- of rsz-werkgever-hoedanigheid
 • Natuurlijke personen die een ondernemingsnummer hebben en een actieve rsz-werkgever-hoedanigheid enkel voor huispersoneel (activiteitscode NACEBEL 97000 ‘Huispersoneel’)

Centra Kleine en Middelgrote Ondernemingen

De 14 Centra ‘Kleine en Middelgrote Ondernemingen’ behandelen de dossiers van:

 • Natuurlijke personen die een ondernemingsnummer hebben met een actieve btw- of rsz-werkgever-hoedanigheid (behalve activiteitscode NACEBEL 97000 ‘Huispersoneel’)
 • Rechtspersonen (behalve als zij voldoen aan de criteria van GO)
 • Verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (behalve als zij voldoen aan de criteria van GO)
 • Btw-eenheden die geen grote ondernemingen zijn

Zij doen dat voor de volgende materies:

 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting
 • Btw
 • Alle voorheffingen (ook voor particulieren en grote ondernemingen)
 • Speciale taksen (ook voor particulieren en grote ondernemingen)

Het Polyvalent Centrum Eupen

Dit centrum behandelt alle dossiers van de Duitstalige regio voor particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen en grote ondernemingen, voor alle materies.

Het Centrum Buitenland

Dit centrum behandelt alle dossiers van niet-inwoners voor particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen en grote ondernemingen, behalve voor de Duitstalige regio.

 

Contactgegevens van uw belastingkantoor

Tot 1 juli 2016 veranderen de contactgegevens van uw belastingkantoor niet. U vindt ze in de kantorengids op de website van de FOD Financiën (financiën.belgium.be).

>