• 01.03.2019
  In dialoog met de overheid
  terug
  next
 • 01.01.2021
  USS behartigt de gemeenschappelijke belangen van zijn leden
  terug
  next

Studiedag Haut Conseil du financement de la protection sociale française

De Fod Sociale Zekerheid heeft op 6 april een studiedag georganiseerd met “le Haut Conseil du financement de la protection sociale française”.

De Haut Conseil heeft vanuit de Franse overheid de opdracht gekregen om een onderzoek te voeren naar de relaties die ondernemingen onderhouden met de sociale instellingen en meer bepaald op het gebied van het innen en invorderen van bijdragen ter financiering van de sociale zekerheid.

Als bijdrage aan hun interne studie wenste de Franse delegatie ook een zicht te krijgen op de Belgische situatie. Aangezien de sociale secretariaten sinds 1945 een prominente rol spelen binnen de sociale zekerheid, achtte de Fod Sociale Zekerheid het interessant om ook de Unie Sociale Secretariaten uit te nodigen.

De USS heeft daarom een presentatie gegeven over de werking van de sociale secretariaten en hoe zij werkgevers ondersteunen bij het vervullen van hun sociale en fiscale verplichtingen bij de overheid.

>