• 01.03.2019
  In dialoog met de overheid
  terug
  next
 • 01.01.2021
  USS behartigt de gemeenschappelijke belangen van zijn leden
  terug
  next

Nieuw voorzitterschap voor de USS

BRUSSEL - Mevrouw Marie-Noël Collet, Deputy CEO en directeur van het Sociaal Secretariaat GROUP S neemt vanaf 18/01/2018 de functie van Voorzitster van de UNIE VAN SOCIALE SECRETARIATEN op zich.

Haar grote ervaring in het administratieve beheer van kleine, middelgrote en grote bedrijven heeft haar ideaal voorbereid voor deze hoge functie.

In deze rol zal ze beter dan ooit in staat zijn om bedrijven te helpen en te ondersteunen in alle materies in verband met het administratieve personeelsbeheer en het human ressources beheer. Haar sterke karakter en haar ijzeren wil zullen troeven zijn om de belangen van de bedrijven in de betrekkingen tussen de USS en alle bevoegde overheden goed te kunnen verdedigen.

We wensen haar een succesvol en krachtig voorzitterschap.

 

Jos Gijbels Algemeen Directeur USS

 

Over USS:

De Unie van Sociale Secretariaten (USS) verenigt en is de spreekbuis van de erkende sociale secretariaten (ESS) in België. De ESS leveren een waaier aan diensten: loonberekening, aangiftes, bijdrage-inning-en doorstorting van RSZ en bedrijfsvoorheffing, sociaal juridisch advies en HR-diensten. De ESS zijn private dienstverleners die voor wat betreft hun inningsopdracht erkend en gecontroleerd worden door de overheid.

2.674.842 werknemers in de privésector (dit is 74%) zien hun loon berekend via een ESS (cijfers 2017). De ESS innen sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing bij 207.980 werkgevers van de privésector in België (dit is 90%). De sector had in 2016 een jaaromzet van 706.960.000 euro en stelt 4.810 medewerkers te werk.

>