• 01.03.2019
  In dialoog met de overheid
  terug
  next
 • 01.01.2021
  USS behartigt de gemeenschappelijke belangen van zijn leden
  terug
  next

Nieuwjaarsreceptie Synergie4 2018

De nieuwjaarsreceptie van Synergie4 vond op 18 januari 2018 plaats in de prachtig gerestaureerde zaal Hall Marivaux van het gelijknamige hotel in Brussel. Synergie4 is de overkoepelende naam van vier beroepsverenigingen die zijn ontstaan uit privé-initiatieven uit de ondernemingswereld. Het gaat om VKG (Vereniging der Kassen voor Gezinsvergoedingen), VSVZ (Vereniging der Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen), UOL (Unie van OndernemingsLoketten) en de USS (Unie Sociale Secretariaten). 

Agnes Hertogs (Securex) haar mandaat als voorzitter van de USS liep officieel af op deze dag, maar niet vooraleer nog een inspirerende welkomstspeech te geven over hoe belangrijk digitalisering, complexiteit, human factor en samenwerking zijn in een steeds sneller veranderende wereld.

Gastspreker Alexander De Croo (Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post) pikte hier gretig op in met een uiteenzetting over de digitale agenda en de impact van digitalisering op de verschillende spelers in onze maatschappij (overheid, burgers, bedrijven en dienstverleners).

Hieronder vindt u enkele sfeerfoto’s van de avond (foto’s gemaakt door www.defotograaf.be).

>