• 01.03.2019
  In dialoog met de overheid
  terug
  next
 • 01.01.2021
  USS behartigt de gemeenschappelijke belangen van zijn leden
  terug
  next

Nieuwjaarsreceptie Synergie4 2019

Synergie4 mocht op 17 januari 2019 een 170-tal gasten ontvangen op haar nieuwjaarsreceptie die dit jaar plaats vond in BOZAR te Brussel. Synergie4 is de overkoepelende naam van vier beroepsverenigingen die zijn ontstaan uit privé-initiatieven uit de ondernemingswereld. Het gaat om VKG (Vereniging der Kassen voor Gezinsvergoedingen), VSVZ (Vereniging der Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen), UOL (Unie van OndernemingsLoketten) en de USS (Unie Sociale Secretariaten). 

Een zeer enthousiaste Philippe De Backer (Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee) sprak de genodigden toe en gaf een zeer interessante uiteenzetting over de uitdagingen van de digitalisering en administratieve vereenvoudiging. Hij stelde dat de kafka op vlak van sociale en fiscale wetgeving onze economie 1 miljard euro kost en dat vereenvoudiging zal leiden tot hogere productiviteit en competitiviteit. De Minister pleitte ook om het driesporen beleid sociale fraudebestrijding verder te zetten: lastenverlaging, administratieve vereenvoudiging en de creatie van een gelijk speelveld.

Hieronder vindt u enkele sfeerfoto’s van de avond (foto’s gemaakt door www.defotograaf.be).

>