• 01.03.2019
  In dialoog met de overheid
  terug
  next
 • 01.01.2021
  USS behartigt de gemeenschappelijke belangen van zijn leden
  terug
  next

Activiteitenverslag 2018

De Unie Sociale Secretariaten heeft een activiteitenverslag opgemaakt van het afgelopen jaar 2018 met daarin een overzicht van de werking van de USS, enkele kerncijfers van de sector en behandelde dossiers. We blikken ook alvast vooruit naar het lopende jaar 2019.

/UserFiles/files/2019%2005%2023%20Activiteitenverslag%20USS%202018%20NL.pdf

>