• 01.03.2019
  In dialoog met de overheid
  terug
  next
 • 01.01.2021
  USS behartigt de gemeenschappelijke belangen van zijn leden
  terug
  next

Nieuwjaarsreceptie Synergie4 2020

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Synergie4 had dit jaar dicht bij huis plaats, met name in de prachtige kapel van Les Brigittines. Een 170-tal gasten werden daar ontvangen door de vier beroepsverenigingen van Synergie4: VKG (Vereniging der Kassen voor Gezinsvergoedingen), VSVZ (Vereniging der Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen), UOL (Unie van OndernemingsLoketten) en de USS (Unie Sociale Secretariaten). 

Vanuit de USS zijn we zeer blij dat we Mevrouw Nathalie Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een handicap als gastspreker mochten ontvangen. Ondanks dat onze Federale Regering al een tijd in lopende zaken is, toont zij erg veel enthousiasme en gedrevenheid om te blijven werken aan een ambitieus arbeidsmarktbeleid.
Zij erkent tevens het belang van sociale secretariaten als brug tussen de overheid en de werkgevers en wil graag in gesprek gaan over een aantal beleidsplannen om te kijken hoe onze expertise kan helpen bij het omzetten naar maatregelen die effectief werken op het terrein. De USS gaat met veel plezier in op deze uitgestoken hand van de minister.

 

Hieronder vindt u enkele sfeerfoto’s van de avond (foto’s gemaakt door www.defotograaf.be).

Via deze link kan u alle foto’s bekijken en gratis downloaden.

>